Voucher o wartości 30/90 zł – GYM FACTORY Fitness & Fight Piła

Voucher o wartości 30/90 zł

VOUCHER O WARTOŚCI 30 LUB 90 ZŁ- REGULAMIN

  1. VOUCHER O WARTOŚCI 30 zł, to jedno wejście na dowolne zajęcia grupowe fitness lub siłownię.
  2. VOUCHER O WARTOŚCI 90 zł, to trzy wejścia na dowolne zajęcia grupowe fitness lub siłownię.
  3. Z VOUCHERA O WARTOŚCI 30 zł lub 90 zł  może skorzystać osoba, która nie była wcześniej klubowiczem Gym Factory Fitness & Squash Center, lub nie korzystała z usług przez ostatnie 3 miesiące.
  4. Z VOUCZERA O WARTOŚCI 30zł lub 90zł  można skorzystać jednorazowo lub kilkukrotnie za zgodą menagera obiektu.
  5. Klient zgłaszając chęć uczestnictwa w zajęciach oświadcza, że znajduje się w stanie zdrowia pozwalającym mu na korzystanie z usług świadczonych przez Gym Factory Fitness & Squash Center. Jednocześnie jest świadom zagrożenia zdrowia wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń.
  6. Klient korzystający z VOUCHERA O WARTOŚCI 30zł lub 90zł zobowiązany jest do wypełnienia w recepcji klubu karty jednorazowego wejścia.
  7. Klient wypełniając jednorazowe wejście jednocześnie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Fitness & Squash Gym Factory zgodnie z ustawą RODO z 25 maja 2018 roku.
  8. VOUCHER O WARTOŚCI 30zł  posiada miejsce do wpisania imienia i nazwiska, daty ważności oraz usługi. Imię i nazwisko może wpisać pracownik recepcji Gym Factory lub osoba chcąca skorzystać z vouchera. Voucher jest ważny zgodnie z datą podaną w rubryce „WAŻNY DO”. W miejscu „USŁUGA” pracownik recepcji Gym Factory wpisuje na co obowiązuje voucher, do wyboru jest: sauna, siłownia, squash lub fitness.
  9. VOUCHER O WARTOŚCI 90zł  posiada miejsce do wpisania imienia i nazwiska, daty ważności oraz daty odbytych zajęć . Imię i nazwisko może wpisać pracownik recepcji Gym Factory lub osoba chcąca skorzystać z vouchera. Voucher jest ważny zgodnie z datą podaną w rubryce „WAŻNY DO”.
  10. Voucher 30/90 nie jest zamienny na wartość gotówkową. Nie ma możliwości dopłat voucherem do karnetu.

 

VOUCHER O WARTOŚCI 90 ZŁ – WZÓR

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

PRACUJ W GYM FACTORY

PRACUJ W GYM FACTORY

NASI PARTNERZY