Oferta dla firm

Twoją firmową ofertą zajmie się

Kamila Hinz
manager marketingu i reklamy
Tel. kom.:  +48 536 000 041
e- mail : Kamila@gymfactory.pl

ZASADY WSPÓŁPRACY DLA KLIENTÓW FIRM

• Klient zobowiązany jest dostarczyć listę zawierającą dane  osób uprawnionych do korzystania z abonamentów imiennych, w terminie nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem każdego miesiąca .

• Opłatę za abonamenty Firma wnosić będzie na podstawie faktury w terminie do czternastu dni od daty wystawienia. Numer konta podany jest na fakturze.

• W ramach abonamentu pracownicy Firmy mają prawo korzystać z następujących usług świadczonych przez Klub:

- nieograniczonej liczby ćwiczeń na siłowni

- nieograniczonej możliwości korzystania z zajęć grupowych, aerobiku oraz innych zajęć prowadzonych w grupach, które znajdują się
w aktualnej ofercie Klubu karnetu OPEN

- nieograniczonej możliwości korzystania z sauny fińskiej,

 

 

Bądź na bieżąco

Pracuj w Gym Factory

Pracuj w Gym

Nasi partnerzy