DZIKI PIĄTEK

REGULAMIN TURNIEJU DZIKI PIĄTEK


1. INFORMACJE OGÓLNE

Turniej squashowy skierowany do osób grających w squasha o różnym poziomie zaawansowania. Turniej OPEN.

Zasady gry zależą od ilości zgłoszeń. Przy mniejszej liczbie graczy gra każdy z każdym , przy większej ilości uczestników losowanie do grup i gra na krzyż. Przy dwóch grupach gra 1 z 1 , 2 z 2, 3 z 3.

Punktacja:

2:0 -- 3pkt

2:1 -- 2 pkt

1:2 -- 1 pkt

0:2 -- 0 pkt

 

 

2. ZGŁOSZENIA.

Liczba miejsc ograniczona. Minimum 6, maksymalnie 12.

Osobiste zgłoszenia przyjmowane są w recepcji Gym Factory. Obowiązuje pierwszeństwo miejsca po wpłacie za turniej.


W zgłoszeniu należy podać:

-imię i nazwisko

-numer telefonu

 

 

3.OPŁATY.

- Dziki piątek - 35 zł/ osoba

- osoby posiadające kartę partnerskie Multisport Plus, FitProfit , SYSTEM OK mogą z niej skorzystać dokonując 1 podpisu na listach kart partnerskich przed turniejem i przy opłacie za turniej odliczają od wpłaty 15 zł

 

 

4.NAGRODY

Zgrzewka napoju o nazwie " złoty trunek".

 

Udział w turnieju "Dziki piątek" jest jednocześnie dobrowolnym oświadczam, iż stan zdrowia uczestnika jest dobry, nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do gry. Uczestnik bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność oraz oświadcza że zapoznał się z regulaminem turnieju i zobowiązuję się go przestrzegać.

 

 

Bądź na bieżąco

Pracuj w Gym Factory

Pracuj w Gym

Nasi partnerzy