Voucher o wartości 30 zł

VOUCHER O WARTOŚCI 30 ZŁ - regulamin

  1. VOUCHER O WARTOŚCI 30 ZŁ, to jedno wejście na dowolne zajęcia fitness lub siłownię.
  2. Z VOUCHERA O WARTOŚCI 30 ZŁ może skorzystać osoba, która nie była wcześniej klubowiczem Gym Factory Fitness & Squash Center.
  3. Z VOUCZERA O WARTOŚCI 30 ZŁ można skorzystać jednorazowo.
  4. Klient zgłaszając chęć uczestnictwa w zajęciach oświadcza, że znajduje się w stanie zdrowia pozwalającym mu na korzystanie z usług świadczonych przez Gym Factory Fitness & Squash Center. Jednocześnie jest świadom zagrożenia zdrowia wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń.
  5. Klient korzystający z VOUCHERA O WARTOŚCI 30 ZŁ zobowiązany jest do wypełnienia w recepcji klubu karty jednorazowego wejścia.
  6. Klient wypełniając jednorazowe wejście jednocześnie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Fitness & Squash Gym Factory, zgodnie z przepisami Ustaw y z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), dla celów marketingowych, promocyjnych lub ofertowych przez Gym Factory Fitness & Squash Center.
  7. VOUCHER O WARTOŚCI 30 ZŁ posiada miejsce do wpisania imienia i nazwiska, daty ważności oraz usługi. Imię i nazwisko może wpisać pracownik recepcji Gym Factory lub osoba chcąca skorzystac z vouchera. Voucher jest ważny zgodnie z datą podaną w rubryce "WAŻNY DO". W miejscu "USŁUGA" pracownik recepcji Gym Factory wpisuje na co obowiązuje voucher, do wyboru jest: sauna, siłownia, squash lub fitness.

VOUCHER O WARTOŚCI 30 ZŁ - wzór

Voucher obowiązujący w 2016 roku.

Voucher o wartości 30 zł - wzór na 2015 rok


Bądź na bieżąco

Pracuj w Gym Factory

Pracuj w Gym

Nasi partnerzy