Body Challenge - Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE BODY CHALLENGE KLUBU GYM FACTORY FITNESS & SQUASH CENTER W PILE.

I. ZASADY UCZESTNICTWA:

Program Body Challenge został stworzony dla szerokiej grupy klientów Klubu Gym Factory.
 1. Podstawą uczestnictwa w programie jest:
  • przede wszystkim chęć zmiany swojego życia i wyglądu,
  • członkostwo w Klubie - zawarcie umowy Open na czas określony bądź nieokreślony,
  • wykupienie karnetu Body Challenge - ważnego 30 dni od dnia zakupu.
 2. Umowa programu Body Challenge zawierana jest na czas określony 3 miesięcy bez możliwości wypowiedzenia umowy.
 3. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do programu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem, dostępnym w Klubie i na stronie internetowej oraz podpisać umowę, która potwierdzi spełnienie następujących warunków iż:
  • zapoznał się i akceptuje warunki przedstawione w regulaminie Klubu,
  • znajduje się w stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w programie i może korzystać z usług świadczonych przez Klub oraz że brak jest jakichkolwiek przeciwskazań dotyczących stanu zdrowia, dla których dana osoba nie mogłaby korzystać z usług Klubu i uczestnictwa w programie Body Challenge,
  • złożył oświadczenie, iż jest świadomy zagrożenia zdrowia wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń, pozostającymi w sprzeczności z dostosowania przez pracowników Klubu intensywnością i rodzajem ćwiczeń oraz pozostającymi w sprzeczności z jej aktualnym stanem zdrowia i kondycją fizyczną.
 4. Należy mieć ukończone 18 lat, osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona może uczestniczyć w programie po podpisaniu umowy w obecności przedstawiciela ustawowego i za pisemną jego zgodą.
 5. Karnet wydany w związku z przystąpieniem do programu wystawiany jest imiennie bez możliwości odstąpienia karnetu osobie trzeciej.
 6. W projekcie mogą uczestniczyć osoby początkujące, które do tej pory „omijały sport szeroki łukiem", osoby średnio lub zaawansowane, które swoją przygodę ze sportem już rozpoczęły i pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie odżywiania, suplementacji i różnego rodzaju treningów, a także osoby mocno zaawansowane w tym zawodnicy wszystkich dyscyplin sportowych.

 

II. ZADANIA PROJEKTU:

Projekt nasz ma za zadanie przede wszystkim poprawić jakość życia Naszych klientów, samopoczucia i ogólnego zadowolenia, a także rozpropagować SPORTOWY STYL ŻYCIA- FIT.

Co za tym idzie gwarantujemy osiągnięcie zakładanego przez Was celu odnośnie wymarzonej sylwetki, bez względu czy jesteście chorobliwie otyli, macie nadwagę, chcielibyście poprawić proporcje, zbudować suchą ładną masę mięśniową czy wyrzeźbić i dopracować posiadane już umięśnienie, pod warunkiem przestrzegania ustalonych przez trenerów zasad.

„Skutkiem ubocznym" będzie zwiększenie siły, wytrzymałości mięśniowej, kondycji, poprawa elastyczność mięśni, eliminacja napięcia a potreningowe endorfiny spowodują euforię radości i szczęścia.

III. WARUNKI

Każdy uczestnik musi wziąć udział w trzech treningach grupowych z Naszymi trenerem. Dodatkowa aktywność poza wyżej wymienionymi treningami jest bardzo wskazana i zalecana. Każdy może przyjść w dowolnym czasie na zajęcia które odbywają się w Gym Factory zgodnie z grafikiem.

Raz w miesiącu odbędzie się szkolenie - wykład nt.: zdrowego odżywiania , suplementacji i zdrowego stylu życia, odpowiemy na najtrudniejsze zagadnienia i problemy, prowadzone przez zaproszonych, zaprzyjaźnionych specjalistów.

Dodatkowo co dwa tygodnie wykonujemy pomiary i analizujemy wyniki. Trenerzy prowadzący będą dostępni każdego dnia w Klubie i postarają się odpowiedzieć na wszelkie nurtujące Was pytania.

Miejsce i czas trwania Programu:

 • Wszystkie zajęcia i szkolenia odbywają się na terenie Klubu Gym Factory w Pile przy ul. Warsztatowej 8.
 • Ruszamy od 18 września 2017, przyjmujemy wszystkie nowe osoby do dnia 31września 2017.
 • Program kończy się 18 grudnia 2017 ogólnym podsumowaniem uzyskanych efektów, wręczeniem certyfikatów oraz ewentualnym przejściem do grupy o podwyższonym stopniu zaawansowania.

Członkom programu nie wolno w sposób niewłaściwy wykorzystywać przedmiotów, urządzeń i sprzętu.
Za spowodowanie uszkodzenia mienia członek grupy ponosi odpowiedzialność materialną.

IV. UWAGI KOŃCOWE:

 1. Klub zastrzega sobie prawo do fotografowania oraz nagrywania uczestników podczas zajęć i umieszczania ich na stronie Klubu oraz profilach społecznościowych celem promocji.
  Klient przystępując do programu wyraża zgodę na rejestrowanie jego wizerunku.
 2. Osoby posiadające portal społeczny facebook zapraszamy do członkostwa w grupie GF Body Challenge będziemy tam publikować wiele ciekawych materiałów i odpowiemy na bieżąco na wszelkie pytania.
 3. Do udziału w zajęciach wymagamy odzieży sportowej i obuwia sportowego ZMIENNEGO, ręcznika i obowiązkowo wody lub napoju izotonicznego. Zakazane jest żucie gumy i brudne obuwie.
 4. Klub Gym Factory zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy - usługi, jeżeli stwierdzi że członek narusza regulamin Klubu i jeżeli kontynuacja członkostwa szkodzi reputacji interesom Klubu lub jego zachowanie jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego.
 5. Klub zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie programu.
 6. Klub zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.
 7. Klub zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia programu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 8. Koszt udziału w programie dla Klubowicza posiadającego kartę Benefit System, Fit Profit, Sodexo lub inne akceptowane przez Klub koszt uczestnictwa w programie wynosi 129zł/miesięcznie.

Bądź na bieżąco

Gym Factory News

starsze Aktualności »

Pracuj w Gym Factory

Pracuj w Gym

Nasi partnerzy

Darmowa wejściówka