Fabryka Twórczego Rozwoju

Zajęcia prowadzone przez nasz zespół:

TRENING TWÓRCZOŚCI I KREATYWNOŚCI – zajęcia stymulujące, rozwijające i wzmacniające wyobraźnię, motywację do działania, aktywność i odwagę twórczą, tzn. aktywności człowieka, które są bardzo ważne nie tylko w tworzeniu, ale i w procesie uczenia się, przyswajania wiedzy, współdziałania w grupie, realizacji zadań, rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu trafnych decyzji. Wyzwalają poczucie sprawstwa i pozwalają odnieść sukces, co jest bardzo ważne w przypadku budowania poczucia własnej wartości dziecka. Każdy może rozwijać i wzmacniać swoje myślenie w kierunku większej pomysłowości i kreatywności, jednak najlepiej robić to już od najmłodszych lat.

Zajęcia dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I – VI.

GRA W POLSKI – zajęcia wspomagając naukę języka polskiego, kolorowa gramatyka, ortografia na wesoło, zabawa z poezją, rysowane opowiadanie i inne ciekawe propozycje na opanowanie treści programowych z j. polskiego.

Zajęcia dla uczniów klas IV - VIII.

 

PRZYGODA Z MATEMATYKĄ – zajęcia, które są kluczem do polubienia matematyki, które „odczarowują” trudności matematyczne dzięki odejściu od tradycyjnych metod nauczania, stwarzaniu dzieciom możliwości samodzielnego rozwiązywania problemów, wykorzystywaniu ich ciekawości poznawczej, stosowaniu w procesie kształcenia zabawowej aktywności. Zajęcia prowadzone będą przy użyciu: klocków, gier logicznych, materiałów do kodowania, rebusów, krzyżówek, szyfrów i innych materiałów, technik aktywizujących dziecko do matematycznego myślenia.

Zajęcia dla 6 latków i uczniów klas I – IV.

 

JĘZYK NIEMIECKI INACZEJ – zajęcia wypełnione są duża dawka nauki poprzez zabawę. Program i metoda prowadzonych zajęć dostosowane są ściśle do wieku
i możliwości uczestników. Na zajęciach wykorzystywane są predyspozycje dziecka do zabawy językiem niemieckim, stosowane są ćwiczenia imitacyjno–powtórzeniowe w formie zabawowej, dzieci uczą się piosenek, wierszyków, bawią się w kucharzy sporządzając pyszne sałatki, tworzą dzieła sztuki. Wszystkie te działania mają angażować jak najwięcej zmysłów. Na zajęciach dominują alternatywne formy i metody nauczania. Nauka języka ma sprawiać przyjemność i cieszyć efektami.

Zajęcia dla 6 latków i uczniów klas I – VIII.

 

NAUCZANIE POCZĄTKOWE - zajęcia wspierają przyswajanie i rozwijanie umiejętności szkolnych, umiejętność szybkiego czytania, sprawnego liczenia i zapamiętywanie oraz rozwój umiejętności społecznych. Matematyka, efektywne czytanie i ortografia dla uczniów klas I – III są zagadnieniami, które często sprawiają trudności. Uczniowie klas początkowych nie maja jeszcze wyrobionych indywidualnych sposobów nauki, zajęcia w Fabryce Rozwoju Twórczego pomagają w odnalezieniu odpowiedniej techniki przyswajania wiedzy. Metody polisensoryczne i aktywizujące angażują uczniów do wysiłku intelektualnego i udziału w zajęciach. Na zajęciach przeważają alternatywne metody nauczania.

Zajęcia dla uczniów klas I – III.

 

PIERWSZE KROKI 6 LATKA W EDUKACJI są to zajęcia przygotowujące do bardzo ważnego etapu, jakim jest szkoła. Podczas zajęć dbamy o rozwój potencjału intelektualnego dzieci, rozbudzamy dziecięcą ciekawość dla otaczającego świata, rozwijamy umiejętności. Przekonujemy dzieci, że nauka to świetna zabawa, a nie nudny obowiązek. Na każdych zajęciach doskonalimy wiedzę i umiejętności z zakresu dziecięcej matematyki, kreatywności, grafomotoryki i kodowania. Stwarzamy możliwości wartościowego spędzania czasu w przyjaznej atmosferze.

Zajęcia dla 6 latków.

W czasie, gd dzieci uczestniczą w zajęciach rodzice mogą wziąć udział w grupowym treningu Fitness czy indywidualnym na siłowni. Zapraszamy równie na kawę i smaczny posiłek.


 

CENNIK FABRYKI TWÓRCZEGO ROZWOJU

Jednorazowy udział
w zajęciach

4 zajęcia
w miesiącu

4 zajęcia
w miesiącu
z karnetem GF

8 zajęć
w miesiącu

8 zajęć
w miesiącu
z karnetem GF

30 zł

100 zł

90 zł

160 zł

128 zł

 

Zniżka dla rodzeństwa 20%

 

PLAN ZAJĘĆ

GODZINY

SALA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

 

16.00 – 16.55

1

MAŁY
MATEMATYK

J. POLSKI

J. ANGIELSKI
gr. 5 – 6 lat

J. ANGIELSKI
kl. I - III

 

10.00 – 11.30

TRENING
KREATYWNOŚCI

 

2


 

16.55 – 17.55

1

NAUCZANIE POCZĄTKOWE

ZAJĘCIA DLA
6 – LATKÓW

ZAJĘCIA DLA
6 – LATKÓW

TRENING
KREATYWNOŚCI

TRENING
KREATYWNOŚCI

 

2


J. NIEMIECKI

 


Bądź na bieżąco

Pracuj w Gym Factory

Pracuj w Gym

Nasi partnerzy